logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
   minus Organizacja Urzędu
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Statut
minus Regulamin naboru.
minus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Wyniki naboru
 AKTUALNOŚCI
minus 200 Lat Uniwerstytetu Warszawskiego
minus Targi Pracy
minus Informacja sygnalna I półrocze 2015r
minus Informacja o wynikach otwartego konkursu
minus Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacji i Integracji (PAI)
minus Prawa migrantów w praktyce 2
minus Elektroniczna rejestracja bezrobotnych i poszukujacych pracy
minus Projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
plus Projekty realizowane poza Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach
plus Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Harmonogram wypłat świadczeń
minus Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Z Kraju
minus Z Unii Europejskiej
minus Działalność Urzędu
plus Ogłoszenia
minus System Zielona Linia
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Publikacje
 STATYSTYKI
minus Statystyki Województwa Podlaskiego
minus Statystyki krajowe
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
minus Informacje o wolnych miejscach pracy zgłaszanych przez pracodawców.
 SZKOLENIA
minus Szkolenia bezrobotnych
minus Zapytanie ofertowe dotyczące szkoleń
minus Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 Poradnictwo zawodowe
minus Poradnictwo zawodowe
minus Zasoby informacji zawodowej
plus wykaz grupowych porad i informacji zawodowych
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
minus Formularze elektroniczne (praca.gov.pl)
 PRAWO
plus Akty prawne
 INNE
minus Kryteria przyznawania jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjecie działalności gospodarczej
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Regulamin dokonywania z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu
minus Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
plus Linki
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 Informacje
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Struktura organizacyjna > Organizacja Urzędu

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIATYCZACH

ul. Legionów Piłsudskiego 3

17 – 300 Siemiatycze

e-mail: bisi@praca.gov.pl

Stanowisko

Nazwisko

Pokój

Nr telefonu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach

Żornaczuk Leokadia

3

 

Zastępca Dyrektora

Derewońko Robert-Jacek

3

 

Sekretariat

Benes Monika

3

tel. 85 65660 13

fax. 85 6566016

e-mail bisi@praca.gov.pl

Dział Finansowo - Księgowy

Główna Księgowa

Dzikowska Alina

23

85 65660 22

Obsługa księgowa

Jurczuk Jolanta

23

85 65660 22

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Kierownik Działu

Robert Marek Maksimiuk

22

85 65660 11

Archiwum zakładowe

Grzyb Mieczysław

1

85 65660 27

Sprawy administracyjno -gospodarcze  Hruświcki Wiesław 1 85 65660 27
 Administracja siecią komputerową Pawluk Konrad 34 85 65660 10
       

Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Kierownik Działu

Rojek Barbara

26

 85 65660 15

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy.
Informacja.

Manturewicz Małgorzata

27

85 65660 18

Peretko Elżbieta

27

85 65660 18

Ewidencja i Świadczenia

Sienkiewicz-Strach Anna

25

85 65660 21


Leoniuk Anna
 
25 85 65660 21

CAZ - Centrum Aktywizacji Zawodowej

Kierownik Działu

 Swajda Marta

32

85 65660 25

Pośrednictwo Pracy (doradca klienta) - D, M, S, Ś  Derewońko Ewa 28 85 65660 26
Pośrednictwo Pracy (doradca klienta) - I, K, G, U  Bajor Joanna 28 85 65660 26
Pośrednictwo Pracy (doradca klienta) - C, J, N, R  Konobrodzki Karol 28 85 65660 26
Pośrednictwo Pracy (doradca klienta) - A, B, E, F, H, P, Z, Ż  Borkułak Marlena 28 85 65660 24
Doradca zawodowy (doradca klienta) - Ł, O

Dawidziuk Karolina

29 85 65660 29

Organizacja szkoleń i staży

(doradca klienta) - W

Jóźwiak Adam

30

85 65660 28

pośrednictwo pracy -  doradca klienta - T

- przyznawanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Piwnicka Beata

31a

85 65660 17

Pośrednictwo Pracy (doradca klienta)

Miszczuk Katarzyna

Fiedorczuk Natalia

31b

85 65660 19

Samodzielne stanowisko  ds. programów
Specjalista ds. programów (doradca klienta) - L

Golonko Kamil

34 85 65660 10

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilość odwiedzin: 7246
Nazwa dokumentu: Organizacja Urzędu
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Pawluk
Data wytworzenia informacji: 2013-04-18 09:36:00
Data udostępnienia informacji: 2013-04-18 09:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-10 10:07:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner