logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
   minus Organizacja Urzędu
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Sprawozdanie z działalności Urzędu
minus Statut
minus Regulamin naboru.
 AKTUALNOŚCI
minus Elektroniczna rejestracja bezrobotnych i poszukujacych pracy
minus Projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
plus Projekty realizowane poza Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach
plus Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Z Kraju
minus Z Unii Europejskiej
plus Ogłoszenia
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Publikacje
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 SZKOLENIA
minus Szkolenia bezrobotnych
 Poradnictwo zawodowe
minus Poradnictwo zawodowe
minus Zasoby informacji zawodowej
 PRAWO
plus Akty prawne
 INNE
minus Kryteria przyznawania jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjecie działalności gospodarczej
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Regulamin dokonywania z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu
minus Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
plus Linki
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 Informacje
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Struktura organizacyjna > Organizacja Urzędu

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIATYCZACH

ul. Legionów Piłsudskiego 3

17 – 300 Siemiatycze

e-mail: bisi@praca.gov.pl

Stanowisko

Nazwisko

Pokój

Nr telefonu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach

Maksimiuk
Robert Marek

3

 

Zastępca Dyrektora

Derewońko
Robert Jacek

3

 

Sekretariat

Benes Monika

3

tel. 85 65660 13

fax. 85 6566016

e-mail bisi@praca.gov.pl

Dział Finansowo - Księgowy

Główna Księgowa

Jurczuk Jolanta

23

85 65660 22

Referent

Błaszczuk Jarosław

23

85 65660 22

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Kierownik Działu

Klepacki Bogdan

22

85 65660 11

Archiwum zakładowe

Kowalczyk Andrzej

1

85 65660 27

Sprawy administracyjno -gospodarcze  Hruświcki Wiesław 1 85 65660 27
 Administracja siecią komputerową Pawluk Konrad 34 85 65660 10
       

Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Kierownik Działu

Rojek Barbara

26

 85 65660 15

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy.
Informacja.

Manturewicz Małgorzata

27

85 65660 18

Peretko Elżbieta

27

85 65660 18

Ewidencja i Świadczenia

Sienkiewicz-Strach Anna

25

85 65660 21


Leoniuk Anna
 
25 85 65660 21

CAZ - Centrum Aktywizacji Zawodowej

Kierownik Działu

 Swajda Marta

32

85 65660 25

Pośrednictwo Pracy (doradca klienta) - D, M, S, Ś  Derewońko Ewa 28 85 65660 26
Pośrednictwo Pracy (doradca klienta) - I, K, U  Harbaszewski Bogdan 28 85 65660 24
Pośrednictwo Pracy (doradca klienta) - C, J, N, R, G  Konobrodzki Karol 28 85 65660 26

Pośrednictwo Pracy (doradca klienta) - B, P

- zatrudnienie cudzoziemców

- eures

- zgłoszenie oferty pracy

 Borkułak Marlena

28 85 65660 24
Doradca zawodowy (doradca klienta) - Ł, O

Dawidziuk Karolina

29 85 65660 29

Pośrednictwo pracy - doradca klienta - W

- prace interwencyjne

- bon zatrudnieniowy

- prace społecznie użyteczne

 

Pośrednictwo Pracy (doradca klienta) - A, E, F, H

- staże

- bon stażowy

Jóźwiak Adam

 

 

 

 

Zaleska Joanna

 

 

30

85 65660 28

pośrednictwo pracy -  doradca klienta - T

- przyznawanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

Pośrednictwo Pracy (doradca klienta) - Z, Ż

- organizacja szkoleń

- bon szkoleniowy

- refundacja studiów podyplomowych

- bon zasiedleniowy

Piwnicka Beata

 

 

 

 

Czapko Anna

 

 

 

 

31a

85 65660 17

Pośrednictwo Pracy (doradca klienta instytucjonalnego)

- zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150f)

- refundacje wynagrodzeń

 

Pośrednictwo Pracy (doradca klienta instytucjonalnego)

Fiedorczuk Natalia

 

 

 

Kuśmierz Anna

31b

85 65660 19

Samodzielne stanowisko  ds. programów
Specjalista ds. programów (doradca klienta) - L

Golonko Kamil

34 85 65660 10

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilość odwiedzin: 10360
Nazwa dokumentu: Organizacja Urzędu
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Pawluk
Data wytworzenia informacji: 2013-04-18 09:36:00
Data udostępnienia informacji: 2013-04-18 09:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-27 12:45:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner